dimarts, 1 de juny de 2010

ESCOLA VALENCIANA PRESENTA UNA CAMPANYA DE MESURES PER POTENCIAR L’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ ALS INSTITUTS

Diego Gómez, president d’Escola Valenciana: “la Conselleria d’Educació ha adoptat tot tipus de mesures per paralitzar l’ensenyament plurilingüe als instituts, intentant reduir al màxim les línies en valencià. Escola Valenciana, per donar resposta a la societat valenciana, aporta ara una sèrie de mesures dirigides als AMPES, al Consells Escolars, a les regidories d’Educació i als Consells Escolars Municipals per tal que entre tots i totes combatem la crisi del valencià a l’educació que està provocant el Govern valencià”. En aquest sentit Escola Valenciana exigeix una entrevista amb el conseller Alejandro Font de Mora per tal que explique quina és la planificació educativa que té en ment per al curs que ve tenint en compte aspectes com l’eesborrany de decret que obligaria el 80% de l’alumnat valencià a estudiar exclusivament en castellà. 

Després de la campanya “Obri la porta a les llengües. Matricula en futur, matricula en valencià” que tenia com a objectiu informar les famílies sobre els avantatges dels programes d’ensenyament en valencià a les escoles, Escola Valenciana presenta hui per primera vegada una campanya informativa i d’assessorament en la matriculació en valencià als instituts sota el títol “A secundària, tu tens la clau”.

Segons Àngel Martí, gerent d’Escola Valenciana, “presentem la campanya en el context de la ciutat d’Alacant perquè són les comarques del sud les que més pateixen la crisi de l’ensenyament en valencià a la qual ens vol abocar el conseller Font de Mora amb dades objectives i contrastables com són que només un centre concertat  de la província oferta ensenyament en valencià a secundària i que la xifra d’ensenyament en valencià als instituts públics se situa en un irrisori 10,6%, la resta de l’ensenyament als instituts d’aquesta província és exclusivament monolingüe, en castellà”.

Actualment està oberta la matrícula en valencià als instituts per al curs 2010-2011 i s’allargarà fins el 4 de juny en el cas de la ESO i el 10 de juny per a batxillerat i cicles formatius. En aquest context Escola valenciana ha preparat una campanya que se centra en la defensa del dret a rebre ensenyament en valencià per part de l’alumnat amb dues mesures ben concretes: la presentació de la “Guia de l’ensenyament plurilingüe als instituts” i una campanya de queixes dirigida al Síndic de Greuges.

Campanya de queixes al Síndic de Greuges “A secundària,  tu tens la clau”

Se centra en 4 models de queixa que els pares, les mares i els alumnes majors d’edat poden fer al Síndic de Greuges per tal que aquest organisme inicie ofici d’investigació de fets i actuacions a  la Conselleria d’Educació sobre l’incompliment reiterat de l’aplicació de l’ensenyament en valencià als instituts.

Segons Àngel Martí, “aquesta mesura obligarà a la Conselleria a retre comptes a la societat valenciana sobre la política d’extermini de la llengua pròpia que està aplicant en l’àmbit educatiu, una política que ninguneja tots els estudis científics que s’han fet sobre la competència i aprenentatge de llengües, que conclouen que els programes d’ensenyament en valencià són els únics que garanteixen el domini de les dues llengúes oficials i facilita l’aprenentatge d’una tercera llengua com l’anglés. La Conselleria està atacant el plurilingües en pro del monolingüisme”.

Cada model de queixa fa refèrencia a una de les situacions habituals en què es troben els alumnes a l’hora de matricular-se a secundària:

Model queixa 01: està dirigida a pares i mares amb fills que no han pogut continuar l’ensenyament en valencià perquè el seu centre de primària consta adscrit a un centre de secundària que oferta només línia en castellà.

Model queixa 02: està dirigida a pares i mares amb fills que en passar a Educació Secundària Obligatòria no podrà continuar l’ensenyament en valencià malgrat que el seu centre de Primària consta adscrit a un centre de Secundària que oferta línia en valencià.

Model de queixa 03: aquest model és per a alumnes que ja estan matriculats en valencià al centre, però la majoria de classes no les reben en valencià per la manca de capacitació lingüística del professorat

Model dequeixa 04: aquest model és per a alumnes que han escollit matricular-se en valencià a l’institut però s’han quedat fora dels grups de línia en valencià perquè hi havia més demanda que oferta.

A partir de hui Escola Valenciana penjarà en l’espai web destinat a l’Oficina de Drets Lingüístics de l’entitat (www.escolavalenciana.org/drets) els diferents models de queixa per tal que tothom se’ls puga descarregar. A més es podrà fer qualsevol consulta al respecte a través del telèfon 96 347 27 83.També es té previst repartir els models de queixa a instituts a través de les Coordinadores comarcals d’Escola Valenciana.

El gerent d’escola Valenciana ha explicat que “la nostra intenció és centralitzar el major nombre de queixes a través de l’Oficina de Drets Lingüístics i lliurar-es a principis del curs que ve al Síndic de Greuges”.

l’Entitat presentarà aquesta setmana una queixa general al registre d’entrada del Síndic de Greuges on s’expliciten les xifres d’alumnes que han estudiat en valencià a l’escola i que han deixat de poder fer-ho per manca d’oferta a secundària. La queixa posa ènfasi en què curs rere curs es repeteix aquesta situació en una etapa de l’educació que, a més és obligatòria. A més, s’argumenta que: La Conselleria, com a Administració especialment encarregada de vetllar pels drets dels alumnes i de fer real i efectiu l’article sisè de l’Estatut, no ofereix ni planifica adequadament l’organització del personal ni dels recursos, per tal de possibilitar que els alumnes que venien d’estudiar en línies en valencià tinguen almenys l’opció de continuar, racionalment, amb el Programa d’Ensenyament escollit en Primària en el seu pas a la Secundària.

L’escrit també destaca un tema reincident com és la catalogació lingüística dels docents: Que l’actual normativa no preveu la catalogació lingüística de les places docents en Secundària a diferència del que ocorre en l’etapa de Primària. Això determina que, malgrat que formalment al 34 % dels centres s’ofereix l’Ensenyament Secundari Obligatori en Programa d’Ensenyament en Valencià, a la pràctica s’evidencien múltiples incidències i disfuncions. Ja que la normativa no garanteix que tot i haver escollit i aconseguit matricular-se en valencià, el professor/a impartisca efectivament la classe en aquesta llengua donat que no es troba catalogat lingüísticament el seu lloc de treball.

2a mesura de la campanya: presentació de la Guia de l’ensenyament plurilingüe als instituts 

A principis d’any, l’oficina de Drets Lingüístics i la Comissió d’Educació d’Escola Valenciana van presentar la Guia de l’enseyament plurilingüe per a les escoles per a escoles i ara arriba la Guia de l’ensenyament plurilingüe als instituts per la bona acollida que ha tingut la primera entre la comunitat educativa, ja que molts AMPES i escoles l’han demanada i han aplicat les directrius per a establir ensenyament en valencià als centres, malgrat que la Conselleria d’Educació les està denegant sistemàticament.

La Guia per l’ensenyament plurilingüe als instituts resol tots els dubtes i la gran desinformació a què estan sotmesos els centres i els AMPES  respecte al dret a l’ensenyament en valencià a secundària: des de com es poden elaborar els horaris de les assignatures per a planificar bé les línies en valencià, fins a quin és el nombre mínim d’alumnes per establir una línia en valencià, passant per quines són les estratègies que pot prendre l’equip directiu quan li arriba professorat sense capacitació que ha de donar classe en línies en valencià.

Aquesta guia posa en evidència un fet que és totalment desconegut: qualsevol institut pot establir línies d’ensenyament en valencià sense demanar permís a la Conselleria, simplement presentant la documentació addient. “Tot açò deixa en evidència que la Conselleria d’Educació s’ha desentés totalment dels programes d’ensenyament en valencià als instituts i ho deixa tot en mans de l’equip directiu, a més de posar tot tipus d’entrebancs al bon funcionament del centre”, ha explicat Àngel Martí.

Aquesta setmana Escola Valenciana enviarà informació sobre la guia a tots els instituts del País Valencià i també es podrà descarregar des de l’espai web destinat a l’Oficina de Drets Lingüístics de l’entitat (www.escolavalenciana.org/drets)

Infome de l’ensenyament en valencià a secundària, batxillerat i cicles formatius

Curs 2009-2010

ALUMNAT

País Valencià

Dels 148.403 alumnes que estudien en valencià a l’escola, només 63.033 poden continuar els seus estudis en valencià a secundària. Per tant almenys 85.370 alumnes de primària que han estudiat en valencià, no han pogut escollir aquesta opció a l’institut per manca d’oferta.

Només el 19,8% de l’alumnat dels instituts té, en teoria, l’oportunitat de rebre ensenyament en valencià, és a dir, ensenyament plurilingüe en el total del nostre territori.

Per províncies:

    * Comarques d’Alacant: la xifra d’alumnat que pot estudiar en valencià baixa al 10,6%. De 117.824 alumnes d’institut, només 12.555 poden optar a línies en valencià al centre.

    * Comarques de València: la xifra d’alumnat que pot estudiar en valencià és del 21,3% . De 164.169 alumnes d’institut, només 35.020 poden optar a línies en valencià al centre.

    * Comarques de Castelló : la xifra d’alumnat que pot estudiar en valencià és del 42,8% . De 36.044 alumnes d’institut, només 15.458 poden optar a línies en valencià al centre.

CENTRES DE SECUNDÀRIA 

País Valencià: a només el 34% dels instituts s’oferta alguna línia d’ensenyament en valencià.

    * Total instituts públics, privats-concertats: 881 (408 públics i 473 privants-concertats).

    * Total instituts públics, privats-concertats amb alguna línia d’ensenyament en valencià: 302. Més del 90% dels centres que oferten línia en valencià són públics.

Instituts amb línies d’ensenyament en valencià per províncies:

    * Alacant: 74 instituts públics. 1 institut concertat.
    * Castelló: 43 instituts públics i 5 privats o concertats.
    * València: 156 instituts públics i 23 privats o concertats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada