divendres, 18 de febrer de 2011

El Consell ix victoriós de la seua "croada" contra l'emissió de TV3 al País Valencià


Valencianisme.com. 17/02/2011

Acció Cultural del País Valencià (ACPV), entitat propiètaria dels repetidors de TV3 a casa nostra, ha acordat en una junta directiva celebrada amb caràcter d'urgència el cessament de les emissions de la cadena catalana. La mesura té lloc a causa de l'entrada en vigor de la modificació de la llei audiovisual valenciana, una norma en virtut de la qual el Consell haguera pogut imposar-li una multa de 60.000 euros cada 15 dies per dites emissions.

Amb el tancament dels repetidors per part d'ACPV, el govern valencià culmina amb èxit la seua persecució contra les emissions dels quatre canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en terres valencianes, que va començar a pocs mesos dels comicis autonòmics i municipals de 2007 i que s'ha mantingut intermitentment segons s'acostaven altres convocatòries electorals.

Ara mateix, ACPV ha de fer front al pagament de 600.000 euros abans del 20 de març, després que la Direcció General de Tributs de la Conselleria d'Economia i Hisenda haja desestimat el recurs d'alçada presentat per l'entitat contra les sancions imposades per la Conselleria.

En este sentit, en cas que Acció Cultural no abonara esta quantitat s'obriria la via del constrenyiment administratiu, que traduït en xifres suposaria un recàrrec del 20% del deute més els interessos de demora. En eixe supòsit, el termini per a abonar l'import de la sanció seria de 50 dies i, a més, se li bloquejaria la possibilitat de percebre ajudes públiques de qualsevol tipus.

Igualment, si ACPV no pagara el deute incrementat pel procediment de constrenyiment en el termini indicat més amunt, s'obriria el procediment d'embargament dels béns i drets de l'entitat: comptes corrents, ajudes pendents de cobrament, propietats immobiliàries i mobiliàries, entre d'altres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada