dimarts, 22 de febrer de 2011

La resolució del CECV frustra el futur de l'ensenyament en valencià

La Permanent del Consell Escolar Valencià ha aprovat la modificació del decret 79/1984, que regula l'aplicació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, en l'articulat que feia referència a l'augment progressiu de la quantitat d'assignatures estudiades i impartides en valencià, a partir de 3er d'educació primària, al Programa d'Incorporació Progressiva (PIP) En este article, que abans de la modificació feia referència al mínim d'assignatures que havien de donar-se en valencià i que impulsava una progressió quantitativa en posteriors nivells i cursos acadèmics, ara limita a dues la quantitat d'àrees a impartir, una la pròpia assignatura de valencià i l'altra sense especificar, quan en l'antiga redacció es tractava del Coneixement del Medi.

Primer que res, esta desafortunada resolució traeix l'esperit dels Programes d'Incorporació Progressiva (PIP), ja que en la seua essència es pretenia precisament allò que enunciava el seu nom: incorporar progressivament la quantitat d'assignatures a mesura que s'incrementava el coneixement de la llengua vehicular, el valencià. Amb este sortre baix que ara força la modificació, ni es permetrà que el valencià augmente la seua utilització als centres educatius que apliquen programes PIP ni es millorarà la complementariarietat de programes, sobretot amb el PEV i PIL, perquè farà impossible la seua conversió i accessibilitat.

D'altra banda, esta modificació aprovada unilateralment per la Conselleria d'Educació, amb els votos en contra dels sindicats i associacions de mares i pares d'alumnes majoritaris en el sector educatiu, converteix la presència del valencià en el Centres PIP en una anècdota, en un fet residual, en una època de reptes en què una errònia política educativa que es plantege el plurilingüisme o el multilingüisme des d'una concepció tan desentabilitzadora suposa iniciar un procés agònic d'extinció del valencià o, almenys, la condemna a la seua minorització permanent.

Què succeirà amb els centres educatius públics que amb esforç i dedicació estan aplicant un Programa d'Incorporació Progressiva, a les zones urbanes i a les zones castellanoparlants i que concebien l'aplicació del programa com una millora per al futur acadèmic, laboral i personal del seu alumnat?. Què ocorrerà ara amb els centres educatius concertats que havien optat amb energia i interés pel PIP en resposta a les demanda dels seus respectius Consells Escolars de Centre?. La Conselleria d'Educació permetrà a partir d'ara i massivament una conversió de PIPs en PEVs o la pròxima jugada és transformar els Programes d'Ensenyament en Valencià en reserves apatxes en les quals s'incentivaran les desercions, com així ho anuncia l'esborrany de Xarxa de Centres Plurilingües?.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada