dimarts, 19 d’abril de 2011

Publicada l'ordre que regula la xarxa de centres plurilingües

Divendres passat, 15 d'abril, el DOCV publicava l'ordre que regularà la xarxa de centres plurilingües. Contràriament al que el seu nom indica -ens fa pensar en una educació més oberta a l'ús de les llengües- es tracta d'un intent més de la Conselleria d'Educació de desmuntar i minimitzar l'actual mapa estructural de programes d'ensenyament en valencià. Si ningú no interpel·la judicialment esta normativa, a la llarga va a repercutir negativament no solament en el creixement dels programes, sinó que serà un condicionant decissiu de la seua supervivència, ja que condiciona el seu futur desregularitzant la coherència i la fidelitat dels centres educatius amb la llengua vehicular que han assumit per a l'ensenyament. A eixa coherència, la norma afig el factor caos, perquè durant el procés d'avaluació de coneixements l'alumnat podrà optar per una altra llengua diferent a la vehicular. 

Esta circumstància no posarà a prova sols la identificació de l'alumnat amb el programa d'ensenyament en valencià, sinó que crearà controvèrsies que poden acabar en clares situacions difícils de resoldre per als equips directius i els propis claustres. Seran controvèrsies externes, alienes al procés d'aprenentatge i a la pràctica docent.

Esta ordre va a adulterar el programes d'ensenyament en valencià, va a afeblir-los. En definitiva, els allunya cada vegada més, sinó definitivament, d'una autèntica acció plurilingüe, perquè impedeix que, per la via del consens, en totes les comunitats educatives, s'inicie el camí per a l'ensenyament plurilingüe, construït a partir de l'ensenyament en valencià. D'esta manera en què s'ha fet, el valencià serà una llengua minoritzada, afeblida per la interpèrie d'una cooficialitat a la carta.

Així mateix, posa en perill la competència lingüística dels usuaris i usuàries dels programes d'ensenyament en valencià, ja que ofereix la possibilitat que el valencià siga una llengua en què s'aprén però s'impedeix que gaudisca del rigor de ser avaluat en valencià.

Si a esta ordre, li sumem les conseqüències de l'anterior normativa que retalla el nombre d'assignatures a impartir en valencià als PIP (incorporació progressiva), podrem concloure que la Conselleria d'Educació ha decidit no donar ni una sola oportunitat al valencià per a què posseïsca l'estatus que com  a llengua cooficial li pertoca.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada