dilluns, 21 de febrer de 2011

E V anuncia un document per l'educació plurilingüe “concret, de consens i aplicable a tots els centres”

L'entitat cívica afirma que l'ordre sobre plurilinguisme enviada hui per la Conselleria d'Educació als sindicats “no resol cap problema i segons l'aplicació que en faça cada centre podria significar fins i tot un retrocés pel que fa a l'adquisició de les competències plurilingües de l'alumnat”. Segons Jaume Fullana, portaveu d'educació de l'entitat cívica, la proposta és “superficial i poc concreta”, ja que “s'ha d'anar més enllà de penjar plaques en les portes de les escoles”.

Un model d'Educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu valencià. Aquest és el títol del document elaborat per la Unitat per l'Educació Multilingüe i que es presentarà el proper dia 26 de febrer a la Nau de la Universitat de València, en un acte amb representació de les univeristats públiques valencianes, sindicats, partits polítics i altres institucions com ara l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, entre molts altres.

La presentació arriba després de mesos de reunions amb la comunitat educativa i agents socials, en un intent de fer partíceps el màxim d'agents possibles. El projecte incideix especialment en la necessitat d'aprofundir en les competències bilingües de l'alumnat (valencià i castellà) i introduir elements d'eficiència en l'aprenentatge d'una llengua estrangera.

La iniciativa es construeix a partir dels pilars del consens, la concreció i l'aplicació genèrica i efectiva a tots els centres educatius. L'entitat cívica ha destacat que ja va avançar el darrer u de febrer les línies bàsiques del document a la secretària autonòmica d'Eduació, Concha Gómez, a més de remetre-li una invitació per a l'acte. Ambdues parts van acordar reunir-se un cop presentat el document per analitzar la proposta.

La nova ordre del conseller: superficial, poc concreta i regressiva

En aquest sentit, Escola Valenciana s'ha mostrat sorpresa que la Conselleria d'Educació anuncie ara una nova ordre sobre plurilingüisme, en referència al projecte que hui ha remés als sindicats la pròpia Conselleria. Una ordre que se suma a les diferents ja publicades els darrers dos anys i que no han tingut continuïtat, com ara la dels centres amb immersió lingüïstica en anglés.

En línies generals la nova proposta feta pública pel conseller Font de Mora ofereix la possibilitat a un nombre determinat de centres d'introduir una assignatura en llengua estrangera, però sense concreció. Per Jaume Fullana, portaveu d'Educació d'Escola Valenciana, "no es concreten els mínims necessaris que asseguren una competència satisfactòria de les dues llengües oficials i una d'estrangera". En aquest sentit l'entitat qualifica la proposta de "superficial i poc concreta".

Alguns aspectes de l'ordre de la Conselleria, com la de deixar en mans exclusivament dels alumnes la decisió de realitzar les proves d'avaluació de caràcter parcial o final en valencià o en castellà, resulten sorprenents i absents de rigor.

A més a més, pel fet de no concretar-se els mínims necessaris que asseguren una competència plurilingüe, podria significar un retrocés d'acord amb les aplicacions concretes que es pugueren determinar des dels centres.

Un altre punt feble de la proposta, segons Escola, recau en l'avaluació externa, és a dir, els controls que l'administració fa per comprovar l'eficiència del sistema. La Conselleria reconeix explícitament en el document que només contempla avaluacions externes de la llengua estrangera. El grau de domini de valencià i castellà queda exempt doncs d'avaluació per part de l'administració.

Escola Valenciana ha convidat a la Conselleria a sumar-se al consens per l'educació pluilingüe ja que "compartim l'objectiu d'aconseguir la millor competència lingüística en valencià, castellà i una llengua estrangera per a l'alumnat".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada